Home » เปลี่ยนชิพ » ACER 5738ZG เปิดติด ไม่มีภาพ

ACER 5738ZG เปิดติด ไม่มีภาพ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER 5738ZG อาการเปิดติด แต่ไม่มีภาพขึ้นที่หน้าจอ เนื่องจากชิพการ์ดจอเสีย แก้ไขเปลี่ยนชิพการ์ดจอตัวใหม่แทน

เปลี่ยนชิพการ์ดจอ
ACER 5738ZG เปิดติด ไม่มีภาพ
, , , ,

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*