Latest Posts
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER E1-572G เครื่องช้า อัพเกรด SSD

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER E1-572G อาการเครื่องช้า หน่วง เปิดโปรแกรมไม่ทันใจ เนื่องจากในเครื่องยังใช้ Harddisk รุ่นเก่า แก้ไขอัพเกรดเปลี่ยนใหม่เป็น SSD
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

TOSHIBA L840 เครื่องช้า อัพเกรด SSD

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค TOSHIBA L840 อาการเครื่องช้า หน่วง เปิดโปรแกรมไม่ทันใจ เนื่องจากในเครื่องยังใช้ Harddisk รุ่นเก่า แก้ไขอัพเกรดเปลี่ยนใหม่เป็น SSD
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

LENOVO P50 เปลี่ยนหน้าจอ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค LENOVO P50 อาการหน้าจอแตก มองไม่เห็นภาพที่หน้าจอ แก้ไขโดยการเปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER A315-42 เปลี่ยนช่อง USB

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER A315-42 อาการช่อง USB 3.0 ใช้งานไม่ได้เนื่องจากช่อง USB หัก แก้ไขโดยการ เปลี่ยนช่อง USB ที่เมนบอร์ดใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ACER E5-573 เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER E5-573 อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

HP EliteBook840 G1 เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค HP EliteBook840 G1 อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ASUS K43SD เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS K43SD อาการเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจากหัวชาร์จ DC Jack เสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน DC Jack ใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ASUS X455LD โดนน้ำ เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS X455LD อาการเปิดไม่ติด เครื่องโดนน้ำ IC ที่เมนบอร์ดช็อต แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ASUS A405UQ จอแตก เปลี่ยนจอใหม่

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS A405UQ อาการหน้าจอแตก มองไม่เห็นภาพที่หน้าจอ แก้ไขโดยการเปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่แทนหน้าจอตัวเก่า
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ASUS X45A เปลี่ยน SSD

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS X45A อาการเครื่องช้า หน่วง เปิดโปรแกรมไม่ทันใจ เนื่องจากในเครื่องยังใช้ Harddisk รุ่นเก่า แก้ไขอัพเกรดเปลี่ยนใหม่เป็น SSD