วิธีส่งเครื่องมาซ่อม

สามารถส่งเครื่องเข้ามาซ่อม โดยใช้บริการขนส่ง ดังนี้

  • ไปรษณีไทย EMS
  • ขนส่งเอกชน เช่น Kerry , Flash , J&T และอื่นๆ

โดย ส่งตามที่อยู่นี้ครับ :

บริษัท ไอที คอมมิวนิเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 124/26 ถ.คชเสนีย์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร : 056-701742 / 081-4825742
ศักดิ์ดา ล้อมหทัย

** หลังจากได้รับเครื่องแล้ว ช่างจะทำการตรวจเช็ค เบื้องต้น
และเสนอราคา ก่อนการลงมือซ่อมจริงครับ **

ภาพตัวอย่างการแพ็คของ

About