Home » เครื่องอาการตัดดับ » ACER 4741G เครื่องมีความร้อนสูง

ACER 4741G เครื่องมีความร้อนสูง

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER 4741G อาการเครื่องมีความร้อนสูงขณะใช้งาน เนื่องจากมีฝุ่นเป็นจำนวนมากเข้าไปอุดตันบริเวณช่องระบายอากาศ ทำให้ความร้อนในเครื่องระบายไม่ทัน

ACER 4741G เครื่องมีความร้อนสูง
, ,

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*