Home » เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ » TOSHIBA L840 เครื่องช้า อัพเกรด SSD

TOSHIBA L840 เครื่องช้า อัพเกรด SSD

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค TOSHIBA L840 อาการเครื่องช้า หน่วง เปิดโปรแกรมไม่ทันใจ เนื่องจากในเครื่องยังใช้ Harddisk รุ่นเก่า แก้ไขอัพเกรดเปลี่ยนใหม่เป็น SSD

TOSHIBA L840 เครื่องช้า อัพเกรด SSD
, ,

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*