Home » เปลี่ยนชิพ » TOSHIBA L840 อาการไม่มีภาพ

TOSHIBA L840 อาการไม่มีภาพ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค TOSHIBA L840 อาการเปิดติดไม่มีภาพ เนื่องจากชิพการ์ดจอบนเมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยนชิพการ์ดจอใหม่

TOSHIBA L840 ไม่มีภาพ
เปลี่ยนชิพการ์ดจอ
เปลี่ยนชิพการ์ดจอโน๊ตบุ๊ค
TOSHIBA L840 ไม่มีภาพ
, , , ,

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*