Home » เปลี่ยนชิพ » TOSHIBA L640 ไม่มีภาพ

TOSHIBA L640 ไม่มีภาพ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค TOSHIBA L640 อาการเปิดติดไม่มีภาพขึ้นหน้าจอ เนื่องจากชิพการ์ดจอบนเมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยนชิพการ์ดจอใหม่

เปลี่ยนชิพการ์ดจอโน๊ตบุ๊ค
เปลี่ยนชิพการ์ดจอ
TOSHIBA L640 ไม่มีภาพ
, , , ,

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*