Home » เครื่องอาการตัดดับ » HP g4-2017TX เครื่องร้อนและช้า

HP g4-2017TX เครื่องร้อนและช้า

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค HP g4-2017TX อาการเครื่องมีความร้อนสูง เนื่องจากมีฝุ่นอุดตันช่องระบายอากาศ และเครื่องมีอาการช้าหน่วง แก้ไข ทำความสะอาดเปลี่ยนซิลิโคน CPU พร้อมกับอัพเกรด SSD

มีฝุ่นอุดตันที่ช่องระบายอากาศ
เปลี่ยน SSD โน๊ตบุ๊ค
, , ,

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*