Home » 2023 » November
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ACER 4736Z เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER 4736Z อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER E1-572G เครื่องช้า อัพเกรด SSD

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER E1-572G อาการเครื่องช้า หน่วง เปิดโปรแกรมไม่ทันใจ เนื่องจากในเครื่องยังใช้ Harddisk รุ่นเก่า แก้ไขอัพเกรดเปลี่ยนใหม่เป็น SSD
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

TOSHIBA L840 เครื่องช้า อัพเกรด SSD

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค TOSHIBA L840 อาการเครื่องช้า หน่วง เปิดโปรแกรมไม่ทันใจ เนื่องจากในเครื่องยังใช้ Harddisk รุ่นเก่า แก้ไขอัพเกรดเปลี่ยนใหม่เป็น SSD
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

LENOVO P50 เปลี่ยนหน้าจอ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค LENOVO P50 อาการหน้าจอแตก มองไม่เห็นภาพที่หน้าจอ แก้ไขโดยการเปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER A315-42 เปลี่ยนช่อง USB

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER A315-42 อาการช่อง USB 3.0 ใช้งานไม่ได้เนื่องจากช่อง USB หัก แก้ไขโดยการ เปลี่ยนช่อง USB ที่เมนบอร์ดใหม่