Home » 2023 » October
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ACER E5-573 เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER E5-573 อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

HP EliteBook840 G1 เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค HP EliteBook840 G1 อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ASUS K43SD เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS K43SD อาการเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจากหัวชาร์จ DC Jack เสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน DC Jack ใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ASUS X455LD โดนน้ำ เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS X455LD อาการเปิดไม่ติด เครื่องโดนน้ำ IC ที่เมนบอร์ดช็อต แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ASUS A405UQ จอแตก เปลี่ยนจอใหม่

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS A405UQ อาการหน้าจอแตก มองไม่เห็นภาพที่หน้าจอ แก้ไขโดยการเปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่แทนหน้าจอตัวเก่า