Home » 2023 » March
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ACER P214-53 เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER P214-53 อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ASUS K455L เปลี่ยนจอ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS K455L อาการหน้าจอเสีย ภาพที่หน้าจอสีเพรี้ยน เป็นเส้นแดงๆ ขึ้นมาเต็มหน้าจอ แก้ไขโดยการเปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER E1-430G เปลี่ยนจอ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER E1-430G อาการหน้าจอแตก มองไม่เห็นภาพที่หน้าจอ แก้ไขโดยการเปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่แทนหน้าจอตัวเก่า
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER 4752Z เปลี่ยนแบต

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER 4752Z อาการแบตในเครื่องเสื่อม ไม่เก็บไฟ ต้องเสียบสายชาร์จไว้ตลอดขณะใช้งาน หากถอดสายชาร์จออกเครื่องจะดับ แก้ไขเปลี่ยนแบตใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ACER 4741G เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER 4741G อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

DELL N5010 เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค DELL N5010 อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

TOSHIBA C640 เปลี่ยนจอ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค TOSHIBA C640 อาการหน้าจอเสีย สีเพรี้ยน มองภาพที่หน้าจอไม่ค่อยเห็น แก้ไขโดยการเปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่แทนหน้าจอตัวเดิม
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

SAMSUNG NF208 เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค SAMSUNG NF208 อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปิดติด-ไม่มีภาพ

LENOVO 330S เปิดติดไม่มีภาพ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค LENOVO 330S อาการเปิดเครื่องติดแต่ไม่มีภาพขึ้นหน้าจอ เนื่องจาก IC ควบคุมสัญญาณภาพที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ACER AN515-51 เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER AN515-51 อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดช็อต แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่