Home » 2022 » March
เปลี่ยนชิพ, เปิดติด-ไม่มีภาพ

ACER AN515-52 ไม่มีภาพ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER AN515-52 อาการเปิดติดไม่มีภาพ เนื่องจากชิพการ์ดจอบนเมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยนชิพการ์ดจอตัวใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ACER E1-431G เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER E1-431G อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดช็อต แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่