Home » 2022 » February
เปลี่ยนชิพ, เปิดติด-ไม่มีภาพ

TOSHIBA L840 อาการไม่มีภาพ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค TOSHIBA L840 อาการเปิดติดไม่มีภาพ เนื่องจากชิพการ์ดจอบนเมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยนชิพการ์ดจอใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

LENOVO E440 เปลี่ยน SSD

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค LENOVO E440 อาการเครื่องช้า หน่วง เปิดโปรแกรมไม่ทันใจ เนื่องจากในเครื่องยังใช้ Harddisk รุ่นเก่า แก้ไขอัพเกรดเปลี่ยนใหม่เป็น SSD
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER E1-472G เปลี่ยน SSD

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER E1-472G อาการเครื่องช้า หน่วง เปิดโปรแกรมไม่ทันใจ เนื่องจากในเครื่องยังใช้ Harddisk รุ่นเก่า แก้ไขอัพเกรดเปลี่ยนใหม่เป็น SSD
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER 4820G เปลี่ยน Keyboard

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER 4820G อาการ Keyboard เสียบางปุ่มค้าง บางปุ่มกดไม่ติด แก้ไขโดยการเปลี่ยน Keyboard ตัวใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ACER 4750Z อาการเปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER 4750Z อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER A315-21 เปลี่ยนจอ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER A315-21 อาการหน้าจอแตก มองไม่เห็นภาพที่หน้าจอ แก้ไขโดยการเปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่
เปลี่ยนชิพ, เปิดติด-ไม่มีภาพ

TOSHIBA L640 ไม่มีภาพ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค TOSHIBA L640 อาการเปิดติดไม่มีภาพขึ้นหน้าจอ เนื่องจากชิพการ์ดจอบนเมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยนชิพการ์ดจอใหม่