Home » 2021 » December
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER A515-51G เปลี่ยนบานพับ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER A515-51G อาการขาบานพับหัก ทำให้ไม่สามารถเปิดปิดฝาหน้าจอได้ แก้ไขโดยการเปลี่ยนชุดขาบานพับใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ACER VX5-591G เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER VX5-591G อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่