Home » 2021 » October
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ACER E5-432G เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER E5-432G อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER E5-553G เปลี่ยนแบต

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER E5-553G อาการต้องเสียบสายชาร์จตลอดเวลาขณะใช้งานเครื่อง ถ้าถอดสายชาร์จออกเครื่องจะดับทันที แก้ไขโดยการเปลี่ยนแบตใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER A315-56 เปลี่ยน Keyboard

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER A315-56 อาการ Keyboard บางปุ่มค้าง บางปุ่มกดไม่ติด แก้ไขโดยการเปลี่ยน Keyboard ตัวใหม่
เปลี่ยนชิพ, เปิดติด-ไม่มีภาพ

ASUS K45DR ไม่มีภาพ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS K45DR อาการเปิดติดไม่มีภาพ เนื่องจากชิพการ์ดจอบนเมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยนชิพการ์ดจอใหม่
เครื่องรวน-อาการไม่แน่นอน

ASUS K555L ไม่ Detect SSD

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS K555L อาการเครื่องไม่ Detect SSD เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดช็อต ทำให้ระบบไฟไม่จ่ายไปเลี้ยงวงจร SSD แก้ไข เปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ASUS K455LA เปลี่ยน SSD

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS K455LA อาการเครื่องช้า หน่วง เปิดโปรแกรมไม่ทันใจ เนื่องจากในเครื่องยังใช้ Harddisk รุ่นเก่าอยู่ แก้ไขโดยการอัพเกรดเปลี่ยนเป็น SSD แทน
เปลี่ยนชิพ, เปิดติด-ไม่มีภาพ

ASUS K550LD ตัดการ์ดจอ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS K550LD อาการเปิดติดไม่มีภาพ เนื่องจากชิพการ์ดจอบนเมนบอร์ดเสีย ลูกค้ามีงบซ่อมจำกัด จึงดำเนินการแก้ไขโดยการตัดการ์ดจอ Nvidia ออกจากเมนบอร์ด
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER A314-41 เปลี่ยน Keyboard

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER A314-41 อาการ Keyboard บางปุ่มค้าง บางปุ่มกดไม่ติด แก้ไขโดยการเปลี่ยน Keyboard ตัวใหม่