Home » 2021 » September
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ASUS X44H เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS X44H อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ASUS K450JF เปลี่ยนแบต

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS K450JF อาการแบตไม่เก็บไฟ ต้องเสียบสาชาร์จไว้ตลอด ถ้าถอดสายชาร์จออกเครื่องจะดับทันที แก้ไขโดยการเปลี่ยนแบตใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER 4752 Keyboard บางปุ่มค้าง

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER 4752 อาการ Keyboard บางปุ่มค้าง บางปุ่มกดไม่ติด แก้ไขโดยการเปลี่ยน Keyboard ตัวใหม่แทนของเก่า
เปลี่ยนชิพ, เปิดติด-ไม่มีภาพ

SONY VPCEA36FH ไม่มีภาพ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค SONY VPCEA36FH อาการเปิดติดไม่มีภาพ เนื่องจากชิพการ์ดจอบนเมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยนชิพการ์ดจอบนเมนบอร์ดใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

SAMSUNG NP305V4Z เปลี่ยน SSD

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค SAMSUNG NP305V4Z อาการเครื่องช้า หน่วง เปิดโปรแกรมไม่ทันใจ เนื่องจากในเครื่องยังใช้ Harddisk แก้ไขโดยการอัพเกรดเปลี่ยนเป็น SSD แทน
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

HP g4 จอสีเพรี้ยน

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค HP g4 อาการหน้าจอสีเพรี้ยน มองเห็นภาพต่างๆบนหน้าจอเป็นสีออกโทนแดง แก้ไขโดยการเปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

HP Elitebook 820 เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค HP Elitebook 820 อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ASUS S451LB เปลี่ยน Keyboard

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS S451LB อาการ Keyboard บางปุ่มค้าง บางปุ่มกดไม่ติด แก้ไขโดยการเปลี่ยน Keyboard ตัวใหม่แทนของเก่า
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ASUS K455LD เปลี่ยน Keyboard

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS K455LD อาการ Keyboard บางปุ่มกดไม่ติด บางปุ่มค้าง แก้ไขโดยการเปลี่ยน Keyboard ตัวใหม่แทน
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER E5-573G อาการแบตไม่เก็บไฟ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER E5-573G อาการแบตไม่เก็บไฟ ต้องเสียบสายชาร์จไว้ตลอด ถ้าถอดสายชาร์จออกเครื่องจะดับทันที แก้ไขโดยการเปลี่ยนแบตก้อนใหม่