Home » 2021 » June
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

LENOVO G470 เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค LENOVO G470 อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจากลายวงจรบนเมนบอร์ดขาด แก้ไขโดยการต่อลายวงจรบนเมนบอร์ดใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ACER V5-471G เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER V5-471G อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

MSI GP72M-7RDX เปลี่ยนช่อง USB

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค MSI GP72M-7RDX อาการช่อง USB บนเมนบอร์ดหัก 1 ช่อง แก้ไขโดยการเปลี่ยนช่อง USB ใหม่
เครื่องอาการตัดดับ, เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

COMPAQ CQ40 เปลี่ยนพัดลม

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค COMPAQ CQ40 อาการเปิดเครื่องเพียงไม่กี่นาที เครื่องก็มีความร้อนสูง เนื่องจากพัดลมระบายความร้อนในเครื่องเสีย แก้ไขเปลี่ยนพัดลมตัวใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ASUS R510Z เปลี่ยนแบต

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS R510Z อาการแบตไม่เก็บไฟ ต้องเสียบสายชาร์จตลอดเวลา ถ้าถอดสายชาร์จออกเครื่องจะดับทันที แก้ไขเปลี่ยนแบตก้อนใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER E5-575G เปลี่ยน SSD

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER E5-575G อาการเครื่องช้า หน่วง เปิดโปรแกรมไม่ทันใจ เนื่องจากยังใช้ Harddisk จานหมุนอยู่ แกไขอัพเกรดเปลี่ยนเป็น SSD แทน
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

MSI MS-16GC เปลี่ยน SSD

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค MSI MS-16GC อาการเครื่องช้า หน่วง เปิดโปรแกรมไม่ทันใจ เนื่องจากในเครื่องยังใช้ Harddisk แบบจานหมุน อัพเกรดเปลี่ยนเป็น SSD
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

HP 14-ba157TX เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค HP 14-ba157TX อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

DELL 3542 อาการเปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค DELL 3542 อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

DELL 3421 เปลี่ยนจอ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค DELL 3421 อาการหน้าจอเสีย เปิดติดแต่สัญญาณภาพที่หน้าจอไม่มีภาพ แก้ไขโดยการเปลี่ยนจอตัวใหม่