Home » 2019 » November
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

LENOVO G400 เปลี่ยนจอ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค LENOVO G400 อาการหน้าจอเสีย เปิดแล้วไม่มีสัญญาณภาพที่หน้าจอ แก้ไขโดยการเปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ, เปิดติด-ไม่มีภาพ

ASUS K455L เปลี่ยนจอ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS K455L อาการเปิดติดไม่มีภาพ เนื่องจากหน้าจอเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER Aspire One AO756 เปลี่ยนจอ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER Aspire One AO756 อาการหน้าจอแตก มองไม่เห็นภาพที่หน้าจอ แก้ไขโดยการเปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ASROCK X79 Extreme4 เปิดไม่ติด

ซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ ASROCK X79 Extreme4 อาการเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า IC ที่เมนบอร์ดช็อต แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

COMPAQ CQ45 เปลี่ยนจอ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค COMPAQ CQ45 อาการเปิดติดไม่มีภาพ หน้าจอมีแต่แสงสีขาว มองไม่เห็นภาพที่หน้าจอ เนื่องจากหน้าจอเสีย เปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ASUS K441U เปลี่ยน SSD

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS K441U อาการเครื่องช้า หน่วง เนื่องจากในเครื่องยังใช้เป็น Harddisk จานหมุนอยู่ อัพเกรดเครื่องเปลี่ยนใหม่เป็น SSD แทน
เปลี่ยนชิพ, เปิดติด-ไม่มีภาพ

DELL 1564 ไม่มีภาพ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค DELL 1564 อาการเปิดติดไม่มีภาพ เนื่องจากชิพควบคุม HM บนเมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยนชิพควบคุม HM บนเมนบอร์ดใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER เปลี่ยนจอ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER อาการหน้าจอด้านซ้ายเป็นเส้น จากบนลงล่าง หน้าจอเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER 4750 เปลี่ยน Keyboard

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER 4750 อาการ Keyboard เสียบางปุ่มค้าง บางปุ่มกดไม่ติด แก้ไขโดยการเปลี่ยน Keyboard ตัวใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ, เปิดติด-ไม่มีภาพ

Emachines D725 เปลี่ยน Socket จอ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค Emachines D725 อาการเปิดติด ภาพที่หน้าจอเห็นแบบรางๆ ไม่สว่าง เนื่องจาก Socket สายแพรที่หลังจอหลวม เปลี่ยน Socket สายแพรที่หลังจอใหม่