Home » 2019 » June
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

TOSHIBA L645 เปลี่ยน SSD

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค TOSHIBA L645 อาการ Harddisk ในเครื่องเสีย not detect แก้ไขโดยการอัพเกรดเปลี่ยนใหม่เป็น SSD แทน
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ASUS A550JX อาการเปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS A550JX อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่แทน
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ASUS A43E เปลี่ยนจอ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS A43E อาการหน้าจอแตก มีแต่แสงขาว มองไม่เห็นภาพที่หน้าจอ แก้ไขโดยการเปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่แทน
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER AIO Z1-623 เปลี่ยนจอ

ซ่อมเครื่อง ACER All in One อาการหน้าจอแตกด้านซ้ายมือ มองไม่เห็นภาพ แก้ไขโดยการเปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่แทน
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER E5-411G เปลี่ยนจอ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER E5-411G อาการหน้าจอแตก เป็นจุดดำๆ เต็มหน้าจอ แก้ไขโดยการเปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่แทน
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ACER E5-473 เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER E5-473 อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

TOSHIBA P205 เปลี่ยน SSD

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค TOSHIBA P205 อาการเครื่องช้า หน่วง เปิดโปรแกรมไม่ทันใจ เนื่องจากในเครื่องยังใช้ Harddisk รุ่นเก่า แก้ไขอัพเกรดเปลี่ยนใหม่เป็น SSD
เปิดติด-ไม่มีภาพ

LENOVO B450 จอไม่มีแสง

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค LENOVO B450 อาการหน้าจอไม่มีแสงสว่าง มองเห็นภาพรางๆ ต้องใช้ไฟฉายส่องที่หน้าจอ เนื่องจาก IC ที่แผงวงจรด้านหลังหน้าจอช็อต ทำให้ชุดวงจรควบคุมแสงไฟไม่ทำงาน
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ACER V3-471G เปลี่ยน Keyboard

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER V3-471G อาการ Keyboard เสียบางปุ่มค้าง บางปุ่มกดไม่ติด แก้ไขโดยการเปลี่ยน Keyboard ตัวใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ACER ES1-432 เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER ES1-432 อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่