Home » 2018 » December
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

Lenovo G40-45 เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค Lenovo G40-45 อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดเสีย แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปิดติด-ไม่มีภาพ

ACER 4552G ไม่มีภาพ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER 4552G อาการเปิดติด ไม่มีภาพขึ้นหน้าจอ เนื่องจากมี ic ที่เมนบอร์ดเสื่อมค่า ทำให้สัญญาณภาพไม่ส่งออกหน้าจอ
เปิดติด-ไม่มีภาพ

Compaq CQ40 ไม่มีภาพ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค Compaq CQ40 อาการเปิดติด ไม่มีภาพขึ้นหน้าจอ ตัวเครื่องทำงาน พัดลมทำงาน แต่ภาพที่หน้าจอไม่มี ถ้าลองเอาไฟฉายส่องที่หน้าจอจะเห็นภาพรางๆ เนื่องจากชุดวงจรควบคุมไฟไฮโวล เสีย
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ASUS F83SE เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS F83SE อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดช็อต แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

COMPAQ CQ42 เปลี่ยนพัดลม

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค Compaq CQ42 อาการเครื่องมีความร้อนสูง เนื่องจากพัดลมชำรุด ไม่ทำงาน แก้ไขโดยการเปลี่ยนพัดลมตัวใหม่แทน
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

HP 14-am003TX เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค HP 14-am003TX อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดช็อต แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ASUS R510Z เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS R510Z อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC เมนบอร์ดช็อต และมี IC ไหม้ที่เมนบอร์ด แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ACER E5-411G เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER E5-411G อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก IC ที่เมนบอร์ดช็อต แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ที่เมนบอร์ดใหม่
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

ASUS K456U เปลี่ยน Keyboard

โน๊ตบุ๊ค ASUS K456U อาการ Keyboard เสียบางปุ่มค้าง บางปุ่มกดไม่ติด แก้ไขโดยการเปลี่ยน Keyboard ตัวใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

COMPAQ CQ35 เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค COMPAQ CQ35 อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจากมี IC บนเมนบอร์ดช็อตไหม้ ทำให้ระบบไฟตัดการทำงาน แก้ไขโดยการเปลี่ยน IC ใหม่