Home » 2018 » December
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

Lenovo G40-45 เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค Lenovo G40-45 อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้า เนื่องจาก IC บนเมนบอร์ดเสีย
เปิดติด-ไม่มีภาพ

ACER 4552G ไม่มีภาพ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER 4552G อาการเปิดติด ไม่มีภาพขึ้นหน้าจอ เนื่องจากมี ic ที่เมนบอร์ดเสื่อมค่า ทำให้สัญญาณภาพไม่ส่งออกหน้าจอ
เปิดติด-ไม่มีภาพ

Compaq CQ40 ไม่มีภาพ

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค Compaq CQ40 อาการเปิดติด ไม่มีภาพขึ้นหน้าจอ ตัวเครื่องทำงาน พัดลมทำงาน แต่ภาพที่หน้าจอไม่มี ถ้าลองเอาไฟฉายส่องที่หน้าจอจะเห็นภาพรางๆ เนื่องจากชุดวงจรควบคุมไฟไฮโวล เสีย
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ASUS F83SE เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS F83SE อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้า เมนบอร์ดช็อต
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

COMPAQ CQ42 เปลี่ยนพัดลม

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค Compaq CQ42 อาการเครื่องมีความร้อนสูง เนื่องจากพัดลมชำรุด ไม่ทำงาน เปลี่ยนพัดลมตัวใหม่
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

HP 14-am003TX เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค HP 14-am003TX อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้า เนื่องจากเมนบอร์ดช็อต
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ASUS R510Z เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ASUS R510Z อาการ เปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจาก เมนบอร์ดช็อต และมี ic ไหม้ที่เมนบอร์ด
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

ACER E5-411G เปิดไม่ติด

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ACER E5-411G อาการ เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจากเมนบอร์ดช็อต
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ
เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า

COMPAQ CQ35 เปิดไม่ติด

ซ่อมอาการ เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจากมี IC บนเมนบอร์ด ช็อตไหม้ ทำให้ระบบไฟตัดการทำงาน